Loading...

Instruments

Chọn một tài khoản
phù hợp với kiểu giao dịch của bạn

CÁC CHỈ SỐ

Các chỉ số hay chỉ số cũng là một định dạng giao dịch phổ biến. Mục đích chính của một chỉ số là để biểu diễn cho sự chuyển động của một thị trường cụ thể hoặc một phân khúc thị trường. Do đó, cách hiệu quả nhất để giám sát một chỉ số cụ thể là nên hiểu về các chứng khoán tạo nên chỉ số đó.

CHỨNG KHOÁN

Các chỉ số hay chỉ số cũng là một định dạng giao dịch phổ biến. Mục đích chính của một chỉ số là để biểu diễn cho sự chuyển động của một thị trường cụ thể hoặc một phân khúc thị trường. Do đó, cách hiệu quả nhất để giám sát một chỉ số cụ thể là nên hiểu về các chứng khoán tạo nên chỉ số đó.

TRÁI PHIẾU

Đây là một loại hình đầu tư phổ biến. Trong trường hợp cụ thể này, một nhà đầu tư cho một thực thể doanh nghiệp hoặc chính phủ vay tiền trong một khoảng thời gian nhất định với lãi suất cố định hoặc biến đổi. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất cố định.

CÁC LOẠI HÀNG HÓA

Giao dịch với các loại hàng hoá là một trong những công cụ kinh doanh cổ điển nhất. Mỗi loại hàng hóa là một hàng hoá cơ bản được sử dụng trong thương mại cái mà có thể hoán đổi cho các mặt hàng khác cùng loại. Việc giao dịch thường được thực hiện thông qua các hợp đồng tương lai.

Bắt đầu giao dịch

Đăng ký một tài khoản chính thức.
Trở thành một nhà giao dịch thành công.

Dịch vụ đẳng cấp thế giới

Bắt đầu giao dịch trên thị trường thực

Các công cụ giao dịch

Các công cụ giao dịch tiên tiến và dễ sử dụng

Các điều kiện thuận lợi

Chúng tôi coi trọng khách hàng của mình – đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư của bạn

Hỗ trợ trực
tuyến 24/5

Trong trường hợp bạn gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

An ninh và sự riêng tư

Yếu tố quan trọng nhất trong tài chính trực tuyến mà chúng tôi đảm bảo cho khách hàng